Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Перелік нормативних документів для організації освітнього процесу

в 2019-2020 навчальному році

1. Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок [2]

2. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників [3]

3. Положення про сертифікацію педагогічних працівників [4]

4. Методичний порадник 2019/2020 [5]

Загальні документи

1. Закон України “Про освіту”

2. Лист МОН № 1/9-554 від 13.10.17 року «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»

3. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

4. Лист МОН України №1/9-74 від 01.02.2018 р. "Щодо застосування державної мови в освітній галузі"

5. УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (2019)

6. Наказ МОН України № 1080 06.08.2019 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення мобілізаційного плану закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями МОН України».

7. Посібник № 19.08.2019 «Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти».

8. Постанова Кабінету Міністрів України № 532 19.06.2019 «Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти».

9. Наказ МОН України № 536 23.04.2019 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти».

10. Постанова Кабінету Міністрів України № 684 13.09.2017 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів».

11. Наказ МОН України№ 99411.07.2017 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності».

12. Постанова Кабінету Міністрів України № (б/н)05.04.2017 «Концепція Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року».

13. Інформаційне повідомлення № (б/н)24.01.2017 «Про інноваційні програми і проекти, нові освітні технології, які реалізуються в системі освіти України». Коментар оновлено: 24.03.2017.

14. Інформаційне повідомлення № (б/н)24.01.2017 «Про співпрацю з міжнародними фундаціями та організаціями».

15. Лист МОН України від 22.07.2019 №1/9-471 “Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу”.

16. Наказ МОН від 9 січня 2019 року № 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 р. за № 250/33221 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти».

Ведення документації

1. Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

2. Нова Інструкція зі шкільного діловодства: аспекти застосування (лист-роз’яснення МОН щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти № 1/9-596 від 03 жовтня 2018 року)

3. Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності”.

4. Наказ МОН № 1362 від 07 грудня 2018 року «Про затвердження щодо заповнення класного журналу учнів першого класу Нової української школи».

5. Наказі МОН No 676 від 25 червня 2018 року «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти».

6. Примірний перелік документів, що створюються під час діяльності закладів загальної середньої освіти, із зазначенням строків зберігання (додається), укладений відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884 (зі змінами).

7. Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”.

8. Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).

Професійний розвиток вчителів

1. Наказ Державної служби якості освіти України від 01.04.2019 № 01-11/16 “Про затвердження форми анкети самооцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації”.

2. Наказ про затвердження форми експертного висновку та методичних рекомендацій експертам щодо її заповнення.

3. Наказ МОН України № 798 10.06.2019 «Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2020”.

4. Наказ Міністерства соціальної політики України № 114310.08.2018 «Про затвердження професійного стандарту “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”.

5. Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Нова українська школа

1. Концепція “Нова українська школа”.

2. Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи”.

3. Наказ МОН № 283 від 23.03.2018 року “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи”.

4. Наказ МОН України № 26821.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти
Коментар оновлено: 12.04.2018

5. Програми НУШ.

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 903-р13.12.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”.

7. НОВА УКР. ШКОЛА «Типові освітні програма, розроблені під керівництвом О.Я. Савченко, Р.Б.Шияна»

Старша школа

 

1. Лист МОН України № 1/11-5966 01.07.2019 «Про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальномуроці» МЕТОДИЧНІ РЕКОМ.

2. Інструктивно-методичні рекомендації № б/н 25.06.2019 «Викладання трудового навчання, креслення, технологій у 2019/2020 навчальному році».

3. Лист МОН України № 1/9-365 10.06.2019 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році».
 

ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

1. Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України Наказ МОН № 458 від 02.08.05 року

2. Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збереження здоров’я школярів в навчальних закладах України Наказ МОН № 956 від 22.10.2008 р.

3. Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів Наказ МОН № 1008 від 06.11.2008 року

4. Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Наказ МОН України і МОЗ України № 518/674 від 20.07.2009р.